Thursday, 28 August 2014

PERTANDINGAN TULISAN CANTIK '14

Suatu pertandingan tulisan cantik yang berobjektif untuk meningkatkan penguasai kemahiran motor halus dan koordinasi mata tangan telah dijalankan pada 18 Jun 2014. Kanak-kanak dapat memegang alat tulis dengan cara yang betul dan menulis huruf supaya menjadi suku kata dan perkataan, menulis perkataan, rangkai kata dan ayat bermakna. Tempat pertama dimenangi oleh Tan Jing Pei. Tempat kedua dimenangi oleh Chong Min Xuan. Tempat ketiga pula dimenangi oleh Tan Zhi Xuan.

No comments:

Post a Comment