Sunday, 22 June 2014

PERTANDINGAN PUZZLE '14

Suatu pertandingan puzzle yang berobjektif untuk meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak telah dijalankan pada 19 Mac 2014. Diharapkan kanak-kanak dapat menguasai kemahiran membandingbeza dan berfikir secara logikal pada akhir pertandingan ini.

 
Tempat pertama dimenangi oleh Chong Min Xuan.
 
 
Tempat pertama dimenangi oleh Lim Jian Yi.
 
Tempat pertama dimenangi oleh Wong Jia Ying.

No comments:

Post a Comment