Tuesday, 26 March 2013

PERTANDINGAN PUZZLE '13

Suatu pertandingan puzzle yang berobjektif untuk meningkatkan kemahiran berfikir kanak-kanak telah dijalankan pada 20 Mac 2013. Diharapkan kanak-kanak dapat menguasai kemahiran membandingbeza dan berfikir secara logikal pada akhir pertandingan ini.

 
 
Tempat pertama dimenangi oleh Joe Tan Nim Joe.
 
Tempat kedua dimenangi oleh Chong Min Xuan.
 
Tempat ketiga dimenangi oleh Lam Xin Er.
 

No comments:

Post a Comment